Palgivahetus
pikenda palkmaja eluiga

Palgivahetus on protsess, kus vahetatakse välja mädanenud või kahjustatud palgid puitkonstruktsioonides, näiteks palkmajades. Võimalusel tasub palgivahetus ette võtta niipea kui võimalik, et vältida probleemi süvenemist ja edasist kahju hoone struktuurile.

Kui märkate, et vanad palgid on kahjustatud, tuleb esmalt lahendada probleemi põhjus, tuvastada kahjustuse ulatus ning seejärel saab alustada palgavahetusega.

palkmaja palkide vahetus

Tehtud tööd

Life IP BuiltEst projekti raames palkmajade tehnilist seisukorda analüüsivast raportist selgus, et kaks levinumat kahjustusetüüpi, mida kokku esines palkseinu kirjeldavates aruannetes 88%, olid pehkimine ja vajumine. Selgus, et Eesti palkmajade levinuimad kahjustunud elemendid olid alumised palgiread (47%), aknaalused palgiread (19%) ning ülemised palgiread (12%). Palkmajade suurim renoveerimisvajadus oli seotud palkseinadega (77%), seega palgivahetust vajavaid hooneid on palju. Kahjustunud vanade palkide asendamine uutega aitab taastada palkmaja struktuurilise terviklikkuse ja pikendada maja eluiga.

Palkide kahjustuse põhjused võivad olla erinevad. Üllar Alevi doktoritöös “Renovation and Energy Performance Improvement of Estonian Wooden Rural Houses” on toodud peamiste probleemidena liigsest niiskusest või kehvast ehituskvaliteedist tulenevad põhjused:

 • Liiga madalad vundamendimüürid, mistõttu soodustab vihmavesi ja lumi kahjustuste teket esimestele palgiridadele.
 • Vundamendi ebaühtlane vajumine, mis põhjustab seinapragusid.
 • Puuduv hüdroisolatsioon vundamendi ja esimese palgirea vahel, mis põhjustab esimestes palgiridades kõrge niiskustaseme ja soodustab mädaniku teket.
 • Liiga lühikesed räästad, mis lasevad vihmaveel jõuda fassaadini.
 • Sadevee ärajuhtimise süsteemi puudumine või probleemid on sellega, nt vihmaveetoru või -renni leke, mis laseb vihmaveel seinapalkideni jõuda.
 • Katkised aknalauad või nende puudumine, mis põhjustavad mädanikku akna all või teistes veega kokkupuutuvates seinapiirkondades.

Niiskusest tulenevat kahjustust võivad soodustada ka taimed ja puud kodu ümber, mis on palkseinale liiga lähedal, võimaldades vihmaveel jõuda palkidele ja takistades palkide täielikku kuivamist. Probleeme võivad põhjustada ka valede viimistlus- ja soojustamismaterjalide kasutamine või puitukahjustavate putukate hävitustöö. 

Hoonete seenkahjustustest, putukakahjustustest jm biokahjustustest võib põhjalikumalt lugeda trükistest “Hoone biokahjustused ja sisekliima” ja “Hoone biokahjustused”. Vana palkmaja hooldamisel tasub järgida soovitusi, mis aitavad vähendada palkide kahjustuste riski.

Kui märkate palkide kahjustusi, on oluline täpsemalt uurida palgivahetuse võimalusi ja koostöös spetsialistidega alustada palkmaja palkide vahetusega.

Vanade palkide kahjustuse korral sõltub lahendus kahjustuse ulatusest. Palgivahetus võib tähendada nii terve palgi asendamist kui ka osalist vahetust ehk proteesimist. Palgivahetuse protsess koosneb järgmistest sammudest:

 1. Kahjustatud palgi ja kahjustuse ulatuse tuvastamine.
 2. Palgivahetuse ettevalmistus, sh palkmaja tõstmine tungrauaga ning maja osa toestamine.
 3. Kahjustatud palgi ettevaatlik eemaldamine ja vajadusel puidupinna töötlemine puidukaitsevahendiga.
 4. Uue palgi ettevalmistamine, sh sobivasse mõõtu lõikamine ja palgi töötlemine puidukaitsevahendiga. Uus palk peab täpselt sobituma, et ei jääks suuri vahesid uue ja vana palgi vahele. See võib olla keeruline, sest sageli on vanad palgid nii mädanenud, et täpseid mõõte on keeruline saada.
 5. Uue palgi paigaldamine, vajadusel niiskustõkke paigaldamine, palkide ühendamine ja palkide viimistlustööd, sh tihendamine (nt takuga).

Põhjalikumalt võib palgivahetuse teemal lugeda MTÜ Vanaajamaja koostatud infolehelt “Palkide vahetus vanades hoonetes”.

Maja tõstmine on protsess, kus hoone eraldatakse oma vundamendist ja tõstetakse ajutiselt üles hüdrauliliste tõsteseadmetega. Vana palkmaja tõstmist võetakse ette erinevatel põhjustel:

 • Kui vundament on vajunud, pragunenud või muul moel kahjustatud või on alumine palgrida halvas seisu, saab palkmaja tõstmise abil renoveerida vundamenti või asendada kahjustatud palgid, tagades hoone stabiilsuse ja pikendades selle kasutusiga.
 • Piirkondades, kus esineb üleujutusi, aitab palkmajade tõstmine kaitsta hoone konstruktsiooni veekahjustuste eest. 
 • Palkmaja tõstmine on vajalik ka lisaruumi ehitamisel alumisele korrusele, nt keldri ehitamisel või suurendamisel, garaaži või muu lisaeluruumi ehitamisel.
 • Harvem tuleb ette palkmaja tõstmist eesmärgil teisaldada see uude asukohta.

Palkmaja tõstmise keerukus sõltub hoone suurusest ja maja tõstsmise eesmärgist. Kõige sagedamini tuleb ette palkmaja tõstmist seoses vundamendi parandustööde ja palkide lisamisega. Kui maja on tõstetud ja toestatud, saab paigaldada uue palgirea, mille tulemusena on maja kõrgem ja paremini toetatud. 

Spetsialistide kaasamisel on võimalik veenduda, et palkmaja tõstmise ja palkide lisamise tööd on teostatud ohutult ja kvaliteetselt, vältides palkmaja struktuuri kahjustusi ja muid riske.

Vanade palkmajade tõstmine nõuab lisaks teadmistele ja eelnevatele kogemustele ka loomingulist lähenemist. Eesmärk on palkmaja tõsta nii, et ühe tõstmisega saaks kahjustatud palgid vahetatud ja teha vundamendi parandustööd. Mõned soovitused vanade palkmajade tõstmiseks:

 • Veenduge, et tõstemehhanismide paigaldamisel, et need ei jääks palgivahetuse protsessil segama. 
 • Tehke kindlaks, et tõstmiseks sobiv koht oleks tugev ja stabiilne. Vanade palkmajade puhul võib olla raske head toetuspunkti leida, sest konstruktsioonid võivad olla kahjustatud. Üsna tavaline on, et esmalt antakse tõstetavatele seintele lisajäikust ajutiste sirutuslattide või pingutatud koormarihmadega. 
 • Järgige kõiki tõstmisest tulenevaid ohutusreegleid.

Vanade palkmajade tõstmine nõuab spetsiifilise varustuse kasutamist, eelnevat kogemust ja teadlikku planeerimist, et tagada ohutus ja tõstetööde sujuva kulgemise.

Palgivahetuse hind sõltub töö keerukusest, kahjustuse ulatusest ning materjali kulust. Hange keskkonnas tehtud hinnapakkumiste järgi on viimase aasta jooksul jäänud palkide vahetuse hind vahemikku 590-13 500 €.

Sõltuvalt hoone seisukorrast ja projekti eelarvest saame aidata nii ulatuslike palkmaja renoveerimistööde kui ka väiksemate töödega, nt vundamendi parandustööde ja palgiosade vahetusega.

Meie palktööde hulka kuuluvad nii välis- kui sisetööd:

 • Alumise palgirea vahetus ja vundamendi parandus
 • Palkide proteesimine
 • Kahjustatud palkide vahetamine
 • Sirutuslattide ja tendripostide paigaldamine
 • Laetalade tugevdamine, proteesimine või asendamine
 • Palkmaja tõstmine koos vundamendi tõstmise ja tugevdamisega ning alumiste palgiridade lisamisega
 • Laagide ja talade paigaldamine
 • Põrandate ehitamine, sh laudpõrandad, betoon ja parkett
 • Uste ja akende paigaldamine, sh tenderpostide lisamine või asendamine, akende kinnitamine tenderpostide külge ja viimistlustööd
 • Katuslagede soojustamine ja viimistlemine

Olgu tegemist suuremahulise restaureerimisega või väiksemate spetsiifiliste parandustöödega, meie spetsialistid on valmis aitama teie palkhoonet taastada ja kaunistada. Kas plaanite palgivahetust või muid palkmaja renoveerimistöid? Võtke meiega ühendust ning aitame hinnata tööde ulatust ning leida parimad lahendused hoone taastamiseks. Täpsema info põhjal saame anda hinnangulise palkmaja palkide vahetuse hinna plaanitava projekti põhjal.

Mida kliendid räägivad

Küsi pakkumist

Võta ühendust ning aitame sobiva lahenduse leidmisel!

  E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT