Katuselahendused teadlikule majaomanikule

Pakume head nõu kõigi Eestis levinud puidust katusekattematerjalide kohta. Pakume täislahendusi traditsiooniliste puidust katuse- ja fasaadikatete osas. Oleme 22 aastase tegevusaja jooksul ehitanud tuhendeid ruutmeetreid katuseid ja teist samapalju materjali müünud üle terve Eestimaa.

Meie tooted

Laastukatused

Laastud on olnud Eestis enamlevinud puidust katusematerjal, nii võime tänapäevalgi avastada vananeva eterniitkatuse alt just laastu- ja pilpakatuseid.

Viimased uudised

Mida kliendid räägivad

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas käib puitkatuse paigaldamine?

Puitkatuse paigaldamine nõuab hoolikat planeerimist ja täpset teostamist. Üldine järjekord puitkatuse paigaldusel on:

  1. Katuse kandekonstruktsioon
  2. Katuse aluskate
  3. Katuse tuulutusliistud
  4. Katuse roovitus
  5. Katuse kattematerjal
  6. Viimistluslauad

Eeldusel, et eelmine katus on korrektselt eemaldatud tuleb alustada uue katusekatte ettevalmistustega. Sellega tagad, et katuse baas on puhas, kuiv ja struktuurselt usaldusväärne. Paigaldage sobiv hingav või tavaline aluskate, et pakkuda puitkatuste puhul täiendavat kaitset niiskuse eest. Aluskate paigaldatakse klambritega. Katusele paigaldatud aluskatted tuleks omavahel teibiga kinnitada. Aluskattele lähevad tuulutusliistud. Järgmisena paigaldage roovitus, mis tuleb kinnitada naeltega tugevalt sarikate külge. Tee roovitus vastavalt vajadusele, et see sobituks tuulutusavade, korstnate ja muude läbiviikude  ümber. Roovitusest järgmine samm ongi juba valitud katuse kattematerjali paigaldus.

Kas puidust katuse saab ehitada igale katusele?

Puidust katusekatte valiku kõige piiravam tegur on katuse kaldenurk. Meie saame soovitada laastu-, kimmi ja sindelkatuseid alates 30 kraadisest katusekaldest. Muus osas (neelud, vintskapid jne) otseselt takistusi puidu kasutamisel katusel ei ole.

Kuidas planeerida katuseehitus või katusevahetust?

Katusekatte ehitust või vahetamist võiks alustada natuke pikemast planeerimisest. Kui asendate samaväärset materjali siis otseselt projekti vaja ei ole, kui asendate mõne muu materjali siis peaks uurima juba kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku käest, mis dokumendid korrektseks katusevahetuseks vajalikud on. Tavaliselt tuleks siiski tellida projekt ja selle põhjal saab ehitaja koostada pakkumise ja asuda ehitustöid läbi viima

Miks valida puidust katusekate?

  • Puit on looduslik, taastuv resurss, ta on kergesti töödeldav ja seetõttu kasutame seda ka katusematerjalina.
  • Puit on suhteliselt kerge ja katusematerjal väikestes tükkides, lihtne tõsta ja liigutada, lisaks ei vaja väga tugevaid konstruktsioone.
  • Paigaldamine ei nõua spetsiifilisi teadmisi – paari näpunäite abil saab iga puidutööhuviline sellega hakkama.
  • Puidust materjale leidub tihti vananeva eterniitkatuste all – tore on taastada kunagime maamaja hiilgus.

Kuidas hooldada puidust katusekatet?

Puitkatused on suhteliselt hooldustundlikud ja vajavad natuke rohkem tähelepanu kui mõni muu katusematerjal. Hea peremees puhastab oma katuse minimaalselt korra aastas, tavaliselt peale puulehtede langemist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata neelukohtadele jm kohtadele, kuhu tikuvad oksaraod ja lehed-okkad pidama jääma. Need jäävad sinna niiskust siduma ja puidust katuse üks suuremaid kahjustajaid on pidev niiskus, mis on teiste organismide elutegevuseks vajalik

Mida teha, kui oled avastanud katusel lekke või läbivoolu?

Puitkatuseid saab edukalt parandada materjali vahele lisamisega. Kui on tegemist juba läbijooksuga tuleb kiiresti reageerida , kõigepealt eemaldada kahjustunud materjal natuke laiemalt ja siis saab juba asendada selle tervete kimmide, sindlite või laastudega. Kui ise katusele ronida ei soovi, siis võtke ühendust ja vaatame katuse üle

Millised on garantiid katusetöödele?

Üleüldised ehituslikud garantiid on tavaliselt 2 aastat valmimisest. Meie oleme oma katustele andnud tavaliselt 5 aastat garantiid. Eelduseks on muidugi ka korrektne hooldus

Kas olemasolevad sarikad on piisava kandevõimega uue puitkatuse jaoks?

Seda tuleb kohapeal tuvastada. Traditsiooniliselt on Eestis vanad katused küllaltki suure sarikasammuga ja erinevad peremehed on katutanud väga erinevaid materjale ka sarikateks. Tüüpiliselt on vanadel sarikatel kas laudisest või kuuselattidest roovitus , laastu- või pilpakatus ja sellele Nõukogude Eesti ajal paigaldatud veel lisaks eterniidiplaadid. Ehk vana katus on tavaliselt oluliselt suurema raskuse all kui uus katus saab olema. Hea oleks muidugi uued sarikad paigaldada – saaks sirgema pinna aga üldiselt saame hakkama ja vajade sarikatega.

Kuidas tagada katuse tuuldumine – ventilatsioon?

Tuleb tagada õhu juurdepääs räästast ja väljapääs katuse harjalt. Meie kasutame oma töödes minimaalselt 50mm tuulutsuliistu ja tõstame harjalaua katusekattematerjalist lahti

Kuidas erinevad laastukatus, kimmikatus või sindlikatus?

Siin on mitu erinevust. Kõigepealt puit – laastud valmistatakse kas haava- või kuusepuidust. Kimmid ja Sindlid puhtalt okaspuidust, kas siis kuusk või mänd. Teine asi on puidu töötlemine: Kimmid ja sindlid on plangust välja saetud (saepinnaga puit) laastud on pakust tõmmatud.  Välimuse järgi on laastud kõik suhteliselt erinevad ja jätavad katusest arhailisema mulje. Kimmid ja sindlid on konkreetse kujuga ja jätavad seetõttu ka ühtlasema välimuse

Milline peaks olema katuse kuju ja kalle, et tagada hea vastupidavus?

Hea katus on piisava kaldega, st vähemalt 30 kraadi aga hea on 40-45 kraadi. Katuseehitajad ise tavaliselt katuse kuju valida ei saa aga hea katus on piisavalt pika räästaga, võimalikult väheste vintskappidega ja kaitseb ka hoone seinu ja konstruktsioone ilmastikutingimuste eest.

Kuidas ja milliste vahenditega tagada puidust katusekattele pikem kasutusiga?

Katusekatte vastupidavuse tõstmiseks on mitmeid eeldusi. Kõigepealt hoone asukoht – kui võimalik siis eemaldada katusekattele vahetult lähedal olevad oksad ja puud. Katuse hoolduse käigus tuleks katus puhastada lahtisest orgaanikast (oksaraod, puulehed, okkad jms) Vastupidavuse tõstmiseks immutame meie hooldustööde käigus laastud, kimmid või puitsindlid eelnevalt soojendatud tõrvaga

Kas puidust katuseid saab ehitada ka soojustatuna, ehk katuslae ehitamine

Tänapäeval on see kindlasti oluline teema. Kõigile puidust katusekattematerjalidele on võimalik ehitada soojustatud katuslagi. Oluline on tagada katusematerjali tuuldumine ( õhu juurdepääs räästast ja väljapääs harjalt). Selleks tuleb arvestada minimaalselt 50 mm tulutusliistuga ja kui sarikatele on paigaldatud tuultpidav kiht (aluskate ja tuuletõke) võib sarikate vahele juba soojustusmaterjali lisada.

Kuidas tuleks puidust katusekatet hooldada ja millised viimistlusmaterjalid kaitsevad puitu ilmastiku ja kahjurite eest?

Puidule on vastupidavuse tagamiseks oluline võimalikult kiire kuivamine, st kui puit jääb pidevasse niiskusesse siis hakkavad seal arenema organismid, mis puitu lagundavad ja tulemuseks on tihti mädanenud kohad ja tüüpiliselt hakkab selline koht laienema. Puidust katusekattematerjali saab kas eelnevalt töödeldes kaitsta (sügavimmutamine) või juba peale katusele paigaldamist kas tõrvapõhiste immutusvahenditega (tõrv, tõrvalasuur tõrvaõli) või rootsi tüüpi muldvärvidega Hooldamise esimene nõue on minimaalselt korra aastas puhastada katus lahtisest sogast ja puuheldetest

Kui palju maksab puidust katuse ehitamine ja kuidas kavandada eelarvet?

Puidust katuse ehitamine ei ole kindlasti odav ja lihtne töö. Kui profiilplekiga saad ühe tahvliga katta ruutmeetreid siis meie peame 1 m2 katmiseks kasutama kuni 90 laastu. St tööd on oluliselt töömahukamad. Tööde hinnad sõltuvad sellest mis mahus on katusevahetus ette võetud. Kas vahetatakse ainult katusekate (vana maha- uus peale + lauad) või ehitatakse katuslagi, või ehitatakse kogu katusekonstruktsioon uuesti. Lihtsama variandi puhul võiks kogu tööde eelarveks planeerida 50 – 65 eur/m2 *

Katuslaega konstruktsiooni puhul suurusjärk 70 – 85 eur/m2*

kogu katusekonstruktsiooni vahetamise puhul 90-120 eur/m2*

*Siin on välja tootud kogu pakkumine koos transpordi ja kõigi kaasnevate kulutustega 2023 aasta pakkumiste põhjal

Tel: +372 56 222 870 | E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT