Katuse ehitamine ja paigaldamine

katuse ehitamine

Öeldakse, et kodu on kindlus. Korralik, vastupidav katus on esimene puutepunkt, mis maja erinevate ilmastikutingimuste eest kaitseb. Kui katus laseb läbi, võib kahju ulatuda maja põhikonstruktsioonini välja. See omakorda võib hakata mõjutama kõike muud alates seintest ja lõpetades aknapalede, viimistluse ja muuga. 

Enda kodu jaoks õige katusekatte tüübi valimine on tähtis esimene samm uue katuse ehitamise ja paigaldamise juures. Et leida endale meelepärane valik võib võtta ette jalutuskäik naabruskonnas, et koguda inspiratsiooni ümbruskonnast. Visuaalselt jätab parema mulje sarnaste katustega naabruskond. Juhul kui tegemist on üksiku talumajaga ja naabreid kellelt nišši võtta läheduses pole, tasuks kaaluda traditsioonilise välimusega puidust katust, mis lisab kodule šarmi ja elegantsust.

Järgmised lõigud annavad ülevaate katusetööde erinevatest etappidest. Isegi kui on plaanis katusevahetuseks või uue ehituseks ehitusfirma palgata, on tark end kurssi viia läbitavate sammudega, et aru saada võimalikest murekohtadest. 

Kuidas käib katuse ehitamine?

Katuse paigaldus hõlmab mitmeid olulisi samme stabiilsuse, vastupidavuse ja ilmastikukindluse tagamiseks. Konkreetsed sammud erinevad ka veidi vastavalt valitud katusekatte materjalist, maja konstruktsioonides ja hoone otstarbest. Üldlevinud järjekord on sarikad -> aluskate -> tuulutusliist -> roovitus -> katusekate. Ei tasu unustada ka katuse soojustamist, mis on eriti oluline samm elumajade puhul. Soojustusmaterjali valik sõltub suuresti eelistusest ja sellest kas tegemist on lamekatuse või viilkatusega. 

Alustage saematerjali kasutades katusekonstruktsiooni raamistiku ehitusest, järgides arhitektuuriplaane ja kohalikke ehitusnorme. Järgmiseks tuleb paigaldada sarikad, et toetada katuse raskust. Sarikate paigaldamisel tuleb arvestada õige vahemaaga, mis annab tulevikus võimaluse katusealune soojustada. Sarikatele tuleb paigaldada aluskate, mis hoiab eemale liigset niiskust ja teipides aluskatted töötavad need tulevikus ka tuultpidava kihina ja seestpoolt saab sarikate vehele villa lisades kerge vaevaga soojapidava katuslae ehitada.

Aluskatte peale tuleb panna tuulutusliistud õhuringluse tagamiseks aluskatte ja katusekatte vahel. Seejärel on roovituse lisamise kord, mille peale omakorda läheb valitud katusekate. Katusekatteid on palju erinevaid, näiteks bituumensindel, puidust sindlid, laastukatus, kimmikatus, kivitkatus või hoopis plekk-katus. Tuule- ja lekkekindluse tagamiseks kinnitage katusematerjalid vastavalt tootja juhistele.

Viimistlege katus, lisades lisatarvikud nagu näiteks lisaplekid, vihmaveesüsteem ja turvatarvikud (redel, lumetõke, linnutõke jm). Regulaarne hooldus, sealhulgas ülevaatused ja remont, aitavad pikendada katuse eluiga ja tagada selle jätkuva funktsionaalsuse. Kogunevad lehed, sammal ja lumi kahjustavad katust aja jooksul, seega tuleks läbi mõelda ka turvaline ligipääs katusele.

Millised on peamised katusetüübid ja materjalid?

Enamlevinud mitte puidust katusetüübid on kivikatus, eterniitkatus, kärgkatus ehk bituumensindel või plekkkatus. Puidust katusetüüpide seas on enimlevinud valikutes  sindelkatus, kimmikatus, laastukatus või laudkatus

Erinevast materjalist katustel on ka erinevad kasutegurid ja miinused. Kivikatus on kindlasti tõestatult kõige pikema elueaga katusematerjal olles eeldatavasti umbes 100-aastase vastupidavusega. Kivikatus on elegantne, ilmastikukindel ja vastupidav. Kivikatuse miinuseks on kõrgem hind ja materjali raskus, mis nõuab vastupidavat konstruktsiooni.

Eterniit ehk asbestivaba kiudtsement-laineplaat on populaarne katusematerjali valik. Üks hea eelis teiste katusematerjalide ees on see, et vana eterniitkatuse vahetamisel uue eterniidi vastu ei ole vaja taotleda ehitusluba. See kiirendab oluliselt katusevahetuse protsessi. Eterniitkatuse miinuseks võib lugeda kasutatavate plaatide suurusest tulenevat paindlikuse puudumist. Ehk teisisõnu ei ole eterniitkatust mugav kasutada erikujuliste katuste katmisel. 

Kärgkatus ehk bituumensindel on kindlasti populaarne valik tänu oma hinnale ja lihtsale paigaldusele. See sobib erinevatele katuste tüüpidele ja nende värvivalik on lai.

Plekk-katus on oma pigem soodsa hinna ja üsna klassikalise, soliidse välimuse tõttu kindlasti üks eelistatumaid valikuid katusematerjali puhul. Suurimaks miinuseks võib pidada plekk-katuse puhul vihmaga tekkivat müra, mis piisava isolatsiooni puudumisel ka tuppa kostub. 

Puitkatus on kindlasti nišši valik ja kesklinna kortermaja katuselt seda üldjuhul ei leia. Küll aga on puitkatus asendamatu valik maamajade puhul, kus tahetakse traditsioonilist välimust taastada. Puitkatus sulandub loodusliku keskkonnaga imeliselt ja on ka hea jututeema kodu külalistele tutvustades.

Millest koosneb katuse ehitamine?

katusetööd

Katuse ehitamine koosneb mitmest erinevast vahe-etapist või katusekihist. Järgnevalt loetleme ette põhilised sammud ja nende tähenduse. 

Katusesarikad

Katusesarikad toetavad katuse raskust, kandes selle üle seintele. Samuti kannavad olulist rolli katuse kuju ja kalde loomisel tõhusa veeäravoolu tagamiseks.

Katuse roovitus

Katuse roovi paigaldus toimib horisontaalse ühendusena sarikate vahel ning selle külge kinnitatakse kattematerjal. Vastavalt materjalile tuleb jälgida roovituse paigaldusel õiget sammu millele materjal kinnitub. Roovitusega tulebsaab sirgeks rihtida ka väiksemad võimalikud aluskonstruktsiooni ebaühtlused. Roovituse materjaliks on parim kasutada 50x50mm saematerjali. 

Katuse soojustamine

Korralikult soojustatud katus hoiab ära soojuskao talvel ning kaitseb kodu liigse kuumuse eest suvel. Tõhus soojusisolatsioon vähendab ka tunduvalt küttekulusid. Boonuseks on ka parem heliisolatsioon, ühtlane temperatuur tubades ning parem tuleohutus. 

Katuse aluskate ja aluskile

Katuse aluskate või katusekile paigaldatakse roovituse alla kondentsi ja kattematerjali alla sattuda võivate sademete ärajuhtimiseks. Põhiline eesmärk ongi neil katusekonstruktsiooni kaitsmine niiskuse eest. Kasutusel on peamiselt 2 varianti – hingav aluskate ja mittehingav katuse aluskile. 

Katuseneelu ehitus

Neelusõlm on ehituse üks tähtsaim ja ka keerulisem osa. Oluline on tagada neelusõlme veetihedus. Kui vesi ei saa mööda neelu alla liikuda, näiteks ummistuse tekkel, võib vesi gravitatsiooni mõjul leida tee hoopis katuse vahele. 

Katusematerjali paigaldus

Katusematerjali paigalduse keerukus sõltub valitud katusekattest. Näiteks kärgkatuse paigaldamine on juba katuse kerge kaalu tõttu ilmselt tunduvalt lihtsam kui kivikatuse paigaldus.

Millest kujuneb katusetööde hind?

Katusetööde hinda mõjutavate tegurite mõistmine on teadlike otsuste tegemiseks hädavajalik. Katuseprojekti kogumaksumusele aitavad kaasa mitmed erinevad elemendid. Materjali valik mõjutab oluliselt lõpliku hinna kujunemist. Erinevate materjalide valikuvõimalused ulatuvad ökonoomsest bituumensindlist kuni kvaliteetse kivi- ja loodussõbraliku puitkatuseni. Lisaks oleneb katuse suurusest ja keerukusest tööjõuvajadus, mis mõjutab omakorda paigalduskulusid. 

Lõplik uue katuse hind sõltub ka vana katuse seisukorrast. Juhul kui tegemist on asbesti sisaldava eterniidiga, käib see ohtliku jäätme alla mille utiliseerimine võib olla kulukas. 

Geograafiline asukoht võib mängida rolli, kuna tööjõu- ja materjali kulud piirkonniti erinevad, näiteks hind Tallinna linnas versus eraldatud maakohas. Lisaks võivad hinnakujundust mõjutada sellised tegurid nagu katuse kalle, juurdepääsetavus ja soovitud garantiid. 

Neid erinevaid komponente põhjalikult kaaludes saab küsida täpseid hinnapakkumisi, et teha teadlik valik, mis tagab eelarvele ja vajadustele vastava katuselahenduse. Usaldage puitkatuse valikul meie spetsialistide teadmisi, pakkudes parimat võimalikku hinna ja kvaliteedi suhet.

Kuidas leida usaldusväärne Eesti katusefirma?

Usaldusväärse katusefirma leidmine nõuab kindlasti tugevat eeltööd. Õnneks on tänapäeval internetis kogu info mõne kliki kaugusel. Esimene samm oleks kindlasti ringi vaadata enda tutvusringkonnas, ehk on mõni lähedane hiljuti sama teekonna läbinud ja oskab nõu ja jõuga abiks olla. Suust suhu leviv reklaam on alati kõige parem soovitus iga valdkonna teenuse kohta. Kui sellist tuttavat ei leia, tuleb pöörduda kõikvõimsa interneti poole. 

Usalda firmasid, kes näitavad enda tehtud töid uhkusega ja kelle kodulehelt võib leida ka realistlikku soovitavat tagasisidet endiste klientide poolt. Tihti võib leida soovitusi firmadele ka erinevates foorumitest ja ka näiteks Facebook’i gruppidest. 

Vältida tasub firmasid, kelle kohta Google suurt informatsiooni välja ei anna, sest nagu eelnevalt mainitud levib hea sõna kiirelt ja mõni tagasiside võiks otsinguga välja tulla. Tasub kontrollida ka firma võimalike võlgnevusi Krediidiraporti kodulehelt või potentsiaalset musta nimekirja kuulumist Tarbijakaitseameti kodulehelt. 


E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT