TOP7 Katuse hoolduse ja puhastamise soovitust

Regulaarne katusehooldus on kodu kaitsmiseks ja kulukate kahjustuste ennetamiseks ülioluline. Järgnevalt toome välja hoolduse tähtsuse põhjused ja 7 olulist sammu katuse hea tervise säilitamise juures.

Katuse hooldus tagab katusele pika eluea

Hoolduse tähtsuse eiramine võib põhjustada lekkeid, hallituse kasvu ja lausa maja üldise struktuuri halvenemist. Hoolda katust õigeaegselt, et tagada katuse pikaealisus, kaitstes ühtlasi majas leiduvat vara ekstreemsete ilmastikuolude eest. Katuse hooldus on õigesti ehitatud katuse järel teine oluline samm katusele pika eluea tagamiseks. Hea peremees puhastab vähemalt kord aastas enda katust prahist ja hooldab katust vastavalt vajadusele umbes iga 3-4 aasta tagant.

1. Kontrolli katuse korrasolekut regulaarselt 

Ilma regulaarse kontrollita võib kahe silma vahele jääda võimalikud katusel leiduvad ohukohad. Pelgalt kaugustest katusele pilgu peale heitmine pole piisav kontroll. Lähemal vaatluselt võivad ilmneda näiteks biomaterjali kogunemine või hallituse teke. Hoolda katust regulaarselt, et probleemi ilmnemine juba eos kontrolli alla saada.

2. Hoolda katust õigeaegselt

Kui katuse kontrolli käigus selgub mõni puudujääk katuse tervise osas tuleks reageerida koheselt. Sama kehtib ka regulaarse hoolduse kohta, mida ei ole mõistlik edasi lükata. Iga kuum suvi ja jäine-lumine talv vähendavad katuse eluiga, hooldamata katuse puhul rohkem kui hooldatud katuse puhul. Katusehooldusel lisatav tõrva või tõrvaõli kiht toimib katusel vajaliku kaitsebarjäärina. Maa pealt vaadates näeb juba päris hästi igapäevast katuse olukorda, kord aastas võiks katuse vaadata ka pealtpoolt üle. 

3. Puhasta katust õigete vahenditega

Katuse puhastamisel vali õiged vahendid mis ei kahjusta katuse pinda ega kraabi/eemalda katusele lisatud kaitsebarjääri. Õigete vahendite alla kuulub ka turvavarustus ja vajadusel tõstuk katusele ligipääsemiseks.  

4. Katusepesu hoiab katuse tervena

Katusele koguneb aja jooksul erinevaid biojäätmeid nagu näiteks lehed, oksad, sammal ja isegi hallitus. Need aga takistavad vee äravoolu katuselt ning koondavad niiskuse ühte punkti. Seejärel hakkab niiskus uut läbipääsu otsima ja võib enda tee leida katuse alla. Puhasta katust kord aastas, et üleliigne sodi seal kogunema ei hakkaks. 

5. Samblatõrje ehk katuse puhastamine samblast

Katuse sammaldumine võib põhjustada katuse eluea lühenemist läbi niiskuse kogunemise. Katuse puhastamine samblast on oluline osa katuse hooldusest. Seda tuleb teha kuival päeval, et katusele pandud samblatõrje jõuaks mõjuda enne kui vihm selle maha peseb. Manuaalne samblatõrje on ajamahukam ja ebaefektiivsem kui spetsiaalne peale pihustatav bioloogiline sambla eemaldusvahend. 

6. Talvel katuselt lume eemaldamine

Suurim eesmärk katuselt lume eemaldamiseks on katuselt lisakoormuse vähendamiseks ja õnnetuste ennetamiseks. Lume pideval sulamisel ja külmumisel ka liigse niiskuse vältimiseks. Lume katuselt eemaldamine on ohtlik töö ja nõuab korrektset turvavarustust ning vahendeid sõltuvalt sellest kas lume eemaldamine võetakse ette katusel või maapinnalt. 

7. Jäta katuse ülevaatus ja hooldus spetsialistile

Heatahtlik soovitus on katuse ülevaatus ja hooldus spetsialistile jätta. Kõik tööd on küll ise tehtavad, kuid teostamisel ja õigesti teostamisel on suur vahe nii turvalisuse kaalutlustel kui ka kvaliteedi osas. Spetsialisti palkamisel saad tehtud töödele garantii ja võid rahuliku südamega olla kindel tehtud töö kvaliteedis. Korralik katuse täishooldus võiks olla kavas iga 3-4 aasta tagant.


E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT