Puitkatus võlub naturaalsusega I osa

KAIRI OJA Äripäeva kaasautor

Üha enam leidub siinmail puitkatustega kaetud hooneid, neid on pärit nii esiisade ajast kui ka tänapäevast. OÜ Puitkatused on üks neist ettevõtetest, kes on puitkatuste levikule Eestimaal suuresti kaasa aidanud, luues omamoodi silla muistsete väärtuste ning tänapäevase ehituskunsti vahel.

Nagu paljud teised ettevõtmised ja ettevõtted, sai ka OÜ Puitkatused alguse juhusest. Sellesama juhuse tahtel sai Janek Käärd sõjaväeteenistuses olles endale paarimeheks tänase äripartneri Priit Venda, kellega kahasse pandi ühisele ettevõttele algus aastal 2002. “Meil juhtusid olema üsna sarnased vaated, ka varasem kogemuslik taust just puitehitiste restaureerimise ja üldse puidu valdkonnas oli suuresti sarnane,” räägib Käärd.
Ajaga kujunes nõnda, et Janekile jäi peamiseks tegevuspiirkonnaks Eestimaa mandriosa, Saaremaalt pärit Priidule aga ettevõtte Saaremaal asuv puidumaterjali tootmisüksus – väike saekaater, kus valmib kogu ettevõtte tegevuseks vajalik puitmaterjal. “Priit oli puidust katuste valmistamise ja ehitamisega seotud olnud juba varasemalt, aga päris oma ettevõte sai asutatud 2002. aastal. Noorte meestena nägime selles valdkonnas suurt perspektiivi ja jõudsime äratundmiseni, et oleme valmis paremini ja efektiivsemalt traditsioonilisi Eesti puitkatuseid ehitama,” jutustab Käärd.
Puitkatused OÜ võibki Käärdi sõnul tinglikult jagada kaheks. “On tootmise pool, mis on sisse seatud Saaremaal, ja ehituse pool, mille esindus on Tallinnas, kuid tegutseme siiski seal, kus on klient,” avab Käärd. Nii on peamine tegevus ja tähelepanu suunatud siiski peamiselt Eesti põhjarannikule, Kesk-Eestile, Lääne- ja Pärnumaale ja kindlasti ka saartele. “Lõuna-Eestis on meil suhteliselt vähe objekte, kuna distantsid lähevad pikaks, aga eks vajadusel sõidame ka sinnapoole,” märgib Käärd.
Suuremad koostööpartnerid on ettevõttele kvaliteetse puidu müüjad, katustele spetsialiseerunud firmad ning ehitusmaterjalide müüjad. “On ka paar sõbralikku konkurenti, kellega oleme koostööd teinud,” lisab Käärd.

Käärdi kirjeldust mööda on OÜ Puitkatused tüüpiline klient maakodu kas ehitav või siis taastav perekond, kes väärtustab traditsioonilisi materjale ja teeb teadlikke valikuid. Palju on neid, kes jõuavad ettevõtteni siis, kui vananeva eterniidi alt hakkab paistma vana laastu- või sindlikatus. “Siis tekib inimestel esmalt küsimus, millega üldse tegu ja hakatakse üldse süvenema ja huvi tundma. Paneme tähele, et aina rohkem soovitakse taastada hooneid nende originaalsel kujul,” ütleb Käärd.
Priit Venda jätkab, et ettevõtte kontseptsioon on pakkuda kliendile katuse täislahendust, s.t et kliendil oleks võimalus kõik katusega seonduv Puitkatused OÜ hooleks jätta. “Kuna puitkatuste valmistamine ja ehitamine on küllaltki töömahukas, siis hinnaga me kindlasti turgu ei võida, ja ega see ole kunagi ka meie eesmärk olnud. Pigem teeme oma asja ja vaatamata aeg-ajalt tekkivatele probleemidele on ka need alati edasiviiv jõud,” ütleb Venda ja lisab, et puitkatuste ehitajaid on Eestis piires kindlasti veel – igal aastal tekivad mõned nimed juurde ja teised jälle kaovad. See ei ole tema sõnul just kõige kergem tee, kuid seevastu huvitav. Käärd märgib, et Lõuna-Eesti poolel on omad tegijad ja mõnele kliendile Võru ja Otepää kandis on ta soovitanud pigem korrektse konkurendi teenuseid.

Kogu katusematerjal valmib oma saekaatris Saaremaal. Saaremaal asuvas tootmisüksuses valmistatakse katusematerjali ümarpuidust. “Sisuliselt tähendab see, et saeme ise lahti, järkame ja valmistame katusematerjali. Edasi vastavalt tellimusele kuivatame, immutame või saadame mandrile sügavimmutusse,” selgitab Käärd. Kui klient on valmis ise oma katusematerjali paika panema ja abi ei vaja, tarnime me talle vajaliku puitmaterjali lihtsalt kohale. Kes soovib paigaldust, sellele seda võimalust mõistagi ka pakume, või anname kaasa näpunäited, et materjal korrektselt paika saaks. Käärd on enda sõnul tähele pannud, et Eestimaal on vägagi palju hea potentsiaaliga vanu rehielamuid, mida oleks kindlasti põhjust renoveerida, kuid mille jaoks ei jätku inimestel lihtsalt raha.
Laias maailmas on Käärdi sõnul kõige tuntum nimetus ingliskeelne shingle – eesti keeles kõlab justkui sindel, aga meie mõistes on tegemist kimmikatusega. Need on kiilukujulised lauakesed, mida erinevates maailma otsades valmistatakse saadaolevast puidust. “Meil on enamasti selleks okaspuit – kuusk ja mänd –,kuid oleme kohanud ka haavapuidust kimmikatuseid ……… (jätkub)


E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT